T-Soft

zahlavi_t-soft

 

Michal Vaněček je akcionářem, místopředsedou představenstva  a generálním ředitelem společnosti T-SOFT a.s.

 

t-soft

 

Tato společnost působí již dvacátým rokem na trhu IT a bezpečnosti. Umí udělat na zakázku prakticky cokoliv z oblasti IS/IT, nejradši takové věci, o nichž se říká, že nejdou udělat…

 

Mezi prestižní projekty patří systémy pro Národní bezpečnostní úřad, projekt systému Státních hmotných rezerv, nejrychleji vytvoření celostátní informační systém MONIS pro podporu monitoringu Y2K, a jeden z nejkritičtějších systémů v České republice – systém pro zpracování státních maturit.

 

Manažerské krédo: „Vybrat si lidi, kteří touží něco dokázat a dát jim cíl a práci, která je baví. Pak nemáte co řídit…“