Nadace

zahlavi_nadace

Nadace T-SOFT ETERNITY

Společnost T-SOFT a.s. již mnoho let přispívá na různé dobročinné a kulturní akce, podporuje handicapované občany, apod. Protože se tyto aktivity stále rozšiřovaly a rozrůstaly jak obsahem, tak rozsahem, rozhodli jsme se, že by bylo vhodné, aby byla tato činnost soustředěna pod samostatnou organizaci.

 

Kromě toho u nás začaly vznikat i nápady na rozsáhlejší projekty, které by již nebyly financovatelné pouze společností T-SOFT a.s., ale vyžadovaly by finanční i organizační účast také dalších partnerů. A tak byla 1.1.2010 založena Nadace T-SOFT ETERNITY. Předsedou správní rady nadace je Michal Vaněček.

 

eternity

Smyslem nadace je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci. Nadace má vizi vymýšlet a pomoci realizovat projekty, které vyžadují účast více oborů, projekty, které by třeba samostatně ani nemohly vzniknout.

 

Jedním z oblíbených druhů projektů je nekomerční knižní a audio produkce.

 

Od roku 2010 se nadaci podařilo dostat na svět 6 CD pro děti, 6 dětských knížek, které dostávají děti na nemocničních odděleních. Dále pak 5 knih zaměřených na problematiku nemoci a pacientů, a 5 knih obtížně zařaditelných do jakékoliv kategorie.